Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυναικολογικής Εταιρείας Παθήσεων Μαστού αποτελούν οι:

Ζαφράκας Μενέλαος– Αντιπρόεδρος / Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μαυρουδής Μιχάλης – Αναπληρωματικό Μέλος

Ρέλλιας Ιωάννης – Αναπληρωματικό Μέλος