Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυναικολογικής Εταιρείας Παθήσεων Μαστού αποτελούν οι:

Μαυρουδής Μιχάλης – Αντιπρόεδρος / Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μπαλτάς Δημοσθένης – Αναπληρωματικό Μέλος

Γιάννος Ανάργυρος – Αναπληρωματικό Μέλος