Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία Παθήσεων Μαστού

Η Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ) ιδρύθηκε από ιατρούς με μακρόχρονη πείρα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του γυναικείου μαστού. Απευθύνεται σε κάθε ιατρό που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, με σκοπό την υπεύθυνη διαχείριση των παθήσεων του μαστού, σε κάθε στάδιο εμφάνισής τους.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η εξάπλωση της επιστημονικής γνώσης για τις παθήσεις του μαστού. Υποστηρίζουμε και οργανώνουμε προγράμματα ευαισθητοποίησης, μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στον τομέα του μαστού  ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέρος της φροντίδας υγείας της γυναίκας, αλλά και σύμβολο της θηλυκότητάς της.

Ιστορικά, η πρώτη Ελληνική Γυναικολογική Κλινική Μαστού οργανώθηκε το 1978 στην Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και εισήγαγε την ιδέα ότι η αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους ιατρούς, που ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με το αντικείμενο αυτό, και ότι ο μαστός πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο εκπαίδευσης. Η ιδέα αυτή κέρδισε έδαφος και έκτοτε, στο κέντρο αυτό καθώς και σε άλλες κλινικές της χώρας μας ή του εξωτερικού, ικανός αριθμός γυναικολόγων έχει εκπαιδευθεί ειδικά στην αντιμετώπιση μαστολογικών προβλημάτων και κυρίως στον καρκίνο του μαστού, ο οποίος αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες.

Παράλληλα, εκστρατείες ενημέρωσης έπεισαν πολλές γυναίκες στη χώρα μας για την αξία της τακτικής παρακολούθησης ολόκληρου του αναπαραγωγικού τους συστήματος. Έτσι ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν σε προγράμματα screening συνεχώς αυξάνεται με αποτέλεσμα οι δυσάρεστες συνέπειες των γυναικολογικών καρκίνων να έχουν μειωθεί αξιοσημείωτα. Οι Ελληνίδες σήμερα εμπιστεύονται εξειδικευμένους γυναικολόγους για την παρακολούθηση των μαστών τους και τη διαχείριση των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες, η ενασχόληση με τον καρκίνο του μαστού είναι απαραίτητο να γίνεται από ιατρούς οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στον τομέα αυτό και είναι αφοσιωμένοι στο αντικείμενο. Επομένως, η ΕΓΕΠΑΜ δημιουργήθηκε από την ανάγκη να οργανωθεί μια ευρεία και υπεύθυνη ομάδα από εξειδικευμένους στο μαστό γυναικολόγους, καθώς και γυναικολόγους που θέλουν να εξειδικευθούν στο αντικείμενο.

Προφανώς η αντιμετώπιση της νόσου περιλαμβάνει εξειδικευμένους ιατρούς και επιστήμονες από διαφορετικούς τομείς. Εξειδικευμένοι στον μαστό απεικονιστές, παθολογοανατόμοι, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, πλαστικοί χειρουργοί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, τεχνολόγοι και φροντιστές υγείας που ασχολούνται με παθήσεις του μαστού, μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ΕΓΕΠΑΜ ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν επιστημονικό αποτέλεσμα.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας εντάσσεται και η λειτουργία εκπαιδευτικών κολεγίων διαφορετικών ειδικοτήτων. Επομένως, κάθε επιστήμονας που έχει να προσφέρει τις ιδέες, τις γνώσεις και την εμπειρία του στις παθήσεις του μαστού, έχει θέση στην ΕΓΕΠΑΜ.

Επικοινωνία: info@egepam.gr

Εκ του ΔΣ
ο Πρόεδρος:                                                      ο Γραμματέας:
Κ. Δημητρακάκης                                          Σ. Μαρινόπουλος

ο Επιτ. Πρόεδρος: Α. Κεραμόπουλλος