Ο καρκίνος είναι ένας σημαντικός στρεσογόνος παράγοντας που επιδρά σε ποικίλους τομείς της ζωής του ατόμου (σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό). Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν και  καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη που διαμορφώνει η νόσος. Η διάγνωση του καρκίνου προκαλεί δυσφορία η οποία μπορεί να αυξάνεται σε διαφορετικές φάσεις κατά την πορεία της νόσου. Η δυσφορία αποτελεί μια δυσάρεστη συναισθηματική εμπειρία ψυχολογικής, κοινωνικής ή / και πνευματικής φύσης που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης του καρκίνου, των σωματικών του συμπτωμάτων και της θεραπείας. Μπορεί να κυμαίνεται από ένα συνηθισμένο αίσθημα θλίψης και φόβου και να εκτείνεται έως πιο σημαντικές δυσκολίες ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Οι ασθενείς μπορεί να βιώνουν ποικίλες ανησυχίες σχετικά με τη σωματική τους υγεία, την αλλαγή στη φυσιολογική τους ανάπτυξη και στην καθημερινότητά τους, αλλά και για την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας ή/και κοινωνικών προβλημάτων. Όσο πιο έντονα και ανεξέλεγκτα βιώνεται αυτή η αρνητική συναισθηματική εμπειρία, τόσο πιο πιθανό είναι να επιδρά αρνητικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση της νόσου η οποία θα προσφέρει φροντίδα τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Άλλωστε, ο άνθρωπος αποτελεί μια ψυχοσωματική (ή σωματοψυχική) οντότητα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βοηθάει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να διαχειριστούν την ψυχολογική δυσφορία και τις ψυχοικοινωνικές συνέπειες της νόσου, συμβάλλει στην προώθηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο. Στη χώρα μας, εθελοντικοί φορείς, με τη συνδρομή της Πολιτείας, έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των ασθενών με καρκίνο του μαστού και των συγγενών τους. Αναφέρονται ενδεικτικά  οι παρακάτω φορείς: