ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

Εφόσον διαγνωστεί ο καρκίνος του μαστού, ακολουθούν εξετάσεις για να καθοριστεί το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ώστε να προταθεί το αποτελεσματικότερο θεραπευτικό σχήμα. Μπορεί να χρειαστούν οι παρακάτω εξετάσεις, η επιλογή των οποίων θα γίνει από τον ιατρό.

  • Αιματολογικές εξετάσεις
  • Μαστογραφία ή/και υπερηχοργάφημα στο άλλο στήθος
  • Μαγνητική τομογραφία μαστού/κοιλίας
  • Αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλιάς
  • Σπινθηρογράφημα οστών
  • Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

Το κάθε στάδιο καθορίζεται σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά TNM (American Joint Committee, 1992), ανάλογα με:

  • το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου (Τ),
  • την προσβολή των μασχαλιαίων λεμφαδένων (N)
  • την παρουσία ή όχι μεταστάσεων (Μ).

 

ΣΤΑΔΙΑ

Υπάρχουν τέσσερα στάδια (1 – 4) με υποκατηγορίες, συν το στάδιο 0 το οποίο θεωρείται προ-καρκινικό.

Το τελευταίο και πιο προχωρημένο στάδιο, το στάδιο 4 περιλαμβάνει κατηγορίες με οποιοδήποτε μέγεθος όγκου με προσβολή πέρα από την περιοχή του μαστού και με μεταστάσεις σε άλλα όργανα του σώματος όπως το δέρμα, το θωρακικό τοίχωμα, ο εγκέφαλος, τα οστά, οι πνεύμονες και το συκώτι.

Η μετάσταση του καρκίνου γίνεται όταν τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στα διπλανά υγιή κύτταρα ή στο κυκλοφορικό ή λεμφικό σύστημα. Μέσω αυτών των συστημάτων, οδηγούνται σε άλλα όργανα του σώματος, τα οποία και προσβάλλουν.