Γυναίκες Η ζωή μας είναι πολύτιμη Newsletter

Recommend Print

ΕΓΕΠΑΜ

egepam blac white

 

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ (ΕΓΕΠΑΜ)
   
  Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι,
  Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη γυναικεία κακοήθης νόσος. Η ΕλληνικήΓυναικολογική Εταιρία Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ) αποτελείται από Γυναικολόγους,αφοσιωμένους και εξειδικευμένους στην διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων μαστού με κύριο στόχο την καλύτερη θεραπευτική τους διαχείριση, την εκπαίδευση νέωνΓυναικολόγων και την ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και του γενικούπληθυσμού για θέματα που σχετίζονται με τον μαστό.Σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες και παροτρύνσεις, κάθε Γυναικολόγος καλείται να
  ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να οργανώσει την διαγνωστική διαδικασία για όλες τις γυναίκες που φροντίζει σχετικά με τις παθήσεις μαστού. Πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει άτομα υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού ή για κληρονομικά σύνδρομα πουέχουν σχέση με τον καρκίνο μαστού. Μεταξύ άλλων πρέπει να κατευθύνει προς το σωστό screening και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει ή να παραπέμπει, όσες γυναίκες χρειάζονται, για περαιτέρω διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς χειρισμούς. Η ΕΓΕΠΑΜ έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα Συνέδρια και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια τα οποία έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή πολλών γυναικολόγων και επαγγελματιών υγείας και όχι αποκλειστικά των «Ειδικών» του Μαστού. Το περιεχόμενο των περισσότερων εκπαιδευτικών μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην καρτέλα "Για Γιατρούς"/"Εκπαιδευτικά Σεμινάρια", ενώ ετοιμάζεται και η καταχώρηση που αφορά στις Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τη διαχείρηση παθήσεων του μαστού. Η ΕΓΕΠΑΜ ευχαριστεί στο σημείο αυτό τους εξαίρετους ειδικούς που ασχολήθηκαν με την προσπάθεια αυτή, ώστε να συλλεχθούν οι πιο πρόσφατες και έγκυρες Guidlines, και συνεχίζει να προγραμματίζει και να οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες
   
  Καλό Καλοκαίρι 
  Εκ της ΕΓΕΠΑΜ
  Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γ. Γραμματέας        
  Κωνσταντίνος Δημητρακάκης                                                 Μενέλαος Ζαφράκας
  Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας                                  Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΕΚΠΑ ΑΤΕΙΘ
  επικοινωνία egepam@gmail.com